Изпрати твоето запитване сега!
Търсене в листата с въпроси
Филтър:

Репликация на данни на продукти на Микроинвест

Репликация на данни е възможна за продукти, които използват MS SQL база данни. Репликацията на данните е режим на асинхронен обмен между различни SQL сървъри, който позволява да се работи в реално време при големи обеми от данни, в различн...

Как мога да се възползвам от услугата абонаментна компютърна поддръжка

Компютърната поддръжка е много важен момент в развитието на вашата фирма. Информационните технологии стоят в основата на развитието на съвременните бизнес процеси. Ние можем да се погрижим за вашите компютри да работят безпроблемно и безотказно. ...

Нямам интернет. Показва изключен мрежов кабел

Нямам интернет. Показва ми изключен мрежов кабел и страниците не се зареждат. Проблемът може да бъде във вашия доставчик на интернет или във вашия компютър. Обадете се първо на доставчика на интернет и ако проблема не е в него причините мо...

Не ми се зареждат страниците в интернет

Когато се опитам да отворя страница в интернет тя не се зарежда. Компютърът ми работи нормално. На какво се дължи това?...

Сините екрани

Много хора свързват така наречения BSOD (син екран на смъртта) със слаба операционна система. Всъщност невинаги това е така – в повечето случаи става дума за некоректно работещ модул оперативна памет. Еди...

Грешка "50 service error" за принтер HP LJ III

При включване на принтера се появява грешка 50 service. На какво се дължи това?
Причините могат да бъдат няколко. Най-често срещаната причина е в захранващия блок на принтера. За да проверим това дали е така изключете принтера от захранващи...

Компютърът ми не иска да се включи

При натискане на бутона за включване компютъра не иска да се включи. На какво може да се дължи това? Първа причина - проверете дали компютъра е включен към захранване - проследете захранващия кабел дали е включен към контактна мр...
Страница 1 от 1